Ostueeskirjad

Kaupade ostmise ja müümise reeglid e-poes

1.määratlused

1.1. Käesolevad kauba ostu- ja müügitingimused (edaspidi "tingimused") on juriidiline dokument, milles on sätestatud Müüja ja Ostja õigused ja kohustused, kauba ostu ja selle eest tasumise tingimused, kauba üleandmise ja tagastamise kord, poolte vastutus ning muud sätted, mis on seotud kauba ostu ja müügiga e-poes www.welshave.lt.

1.2. Müüja ja e-poe www.wellshave.lt operaator (edaspidi "Müüja") on UAB Continent Bridge, Žirmūnų g. 67A , 09112 Vilnius, ärikood 300591798, e-posti aadress - info@wellshave.lt

1.3. Ostja (edaspidi "Ostja") on füüsiline või juriidiline isik, kes ostab kaupu e-poest www.wellshave.lt.

1.4. Müügi- ja ostuleping (edaspidi "Leping") - Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Kaubaleping, mis koosneb Kauba tellimisavaldusest, mille Ostja esitab Müüjale Veebipoe kaudu, ning Müügi- ja ostutingimustest, mida aeg-ajalt muudetakse ja täiendatakse.

2.üldsätted

2.1. Ostja peab enne uue tellimuse kinnitamist tutvuma Tingimustega ja tegema sellekohase märkuse veebilehel www.wellshave.lt, märkides selle kohta avalduse "Olen lugenud ja aktsepteerin Tingimusi". Sellest hetkest alates muutuvad Tingimused Ostja ja Müüja jaoks siduvaks juriidiliseks dokumendiks.

2.2. Müüja jätab endale õiguse igal ajal muuta, muuta või täiendada tingimusi, võttes arvesse seadusest tulenevaid nõudeid.

2.3. Müüja töötleb kõiki e-poes esitatud isikuandmeid vastavalt heakskiidetud isikuandmete töötlemise eeskirjadele. Need on kättesaadavad veebilehel www.welshave.lt privaatsuspoliitika all.

3.ostu-müügilepingu sõlmimine

3.1. Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks, kui Ostja, olles valinud ostetava(d) toote(d) ja moodustanud ostukorvi, esitanud Ostja andmed (tellimuse andmed), valinud makseviisi, kinnitab tellimuse, klõpsates aktiivsel lingil "Osta" käesolev leping kehtib seni, kuni Ostja ja Müüja käesolevatest tingimustest tulenevad kohustused on täielikult täidetud.

3.2. Kõik Ostja ja Müüja vahel sõlmitud müügilepingud registreeritakse ja salvestatakse veebipoe www.wellshave.lt andmebaasis.

3.3. Käibemaksuarve saadetakse Ostjale e-posti teel registreerimisel esitatud e-posti aadressile.

4.ostja õigused ja kohustused

4.1. Ostjal on õigus osta kaupu e-poest www.welshave.lt vastavalt reeglitele ja Leedu Vabariigi õigusaktidele, mis kehtivad ostu sooritamise ajal.

4.2. Ostjal on õigus taganeda Müüjaga sõlmitud kauba müügilepingust (vastavalt "Kaupade müügi ja teenuste osutamise reeglitele, kui lepingud sõlmitakse sidevahendite abil", mis on kinnitatud majandusministri 17. augusti 2001. aasta määrusega nr. 258), teatades sellest Müüjale kirjalikult (e-posti teel), märkides tagastatava kauba ja tellimuse numbri hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates kauba üleandmise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui Ostja on kahjustanud pakendit ja selle kaitset.

4.(3) Ostja võib kasutada punktis 4.2 sätestatud õigust ainult siis, kui kaup ei ole kahjustatud või oluliselt muudetud välimusega ja seda ei ole kasutatud.

4.4.Ostja maksab kauba eest ja võtab selle vastu vastavalt käesolevatele tingimustele.

4.5. Klient kohustub mitte edastama kolmandatele isikutele oma sisselogimisandmeid e-poodi www.wellshave.com. Kui Ostja kaotab oma sisselogimisandmed, peab ta sellest Müüjat 2 tööpäeva jooksul teavitama.

4.6. Veebipoe www.wellshave.lt teenuseid kasutades kohustub Ostja järgima käesolevaid tingimusi ja muid Müüja poolt kehtestatud tingimusi ning mitte rikkuma Leedu Vabariigi kehtivaid õigusakte.

5.müüja õigused ja kohustused

5.1. Kui Ostja üritab kahjustada e-poe www.wellshave.lt stabiilsust ja turvalisust või rikub käesolevaid tingimusi ja oma muid kohustusi Ostjana, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette teatamata piirata või peatada sellise Ostja õigused e-poe www.wellshave.lt kasutamiseks või lõpetada Ostja registreerimine.

5.2. Erakorraliste asjaolude korral võib Müüja ajutiselt või jäädavalt lõpetada e-poe www.wellshave.lt toimimise ilma Ostjat eelnevalt teavitamata.

5.3. Müüjal on õigus tühistada Ostja tellimus ilma Ostjat eelnevalt teavitamata, kui Ostja, olles valinud tingimuste punktis 6.2 sätestatud makseviisi, ei maksa kauba eest 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

5.4. Kui tellimuses esitatud teabega seoses tekib ebakindlus, võtab Müüja Ostjaga ühendust telefoni või e-posti teel, millisel juhul algab tarneperiood alates Ostjaga kontakti võtmise kuupäevast. Müüjal on õigus tühistada Ostja tellimus ilma Ostjat eelnevalt teavitamata, kui Müüja ei võta Ostjaga ühendust 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

5.5. Müüja kohustub võimaldama Ostjal kasutada veebipoe www.wellshave.lt teenuseid käesolevates tingimustes ja veebipoes sätestatud tingimustel.

5.6. Müüja kohustub austama Ostja eraelu puutumatust ja õigust tema e-poe www.wellshave.lt registreerimisvormil esitatud isikuandmete kaitsele. Seda teavet võib avaldada ainult Leedu Vabariigi seadustes sätestatud korras. Müüja kasutab seda "Privaatsuspoliitikas" sätestatud juhtudel.

5.7. Müüja kohustub tarnima Ostja poolt tellitud kaubad Ostja poolt määratud aadressile vastavalt käesolevate tingimuste punktis 7 (seitse) määratletud tingimustele.

5.8. Kui Müüja ei saa olulistel asjaoludel Ostjale tellitud kaupa tarnida, kohustub Müüja pakkuma analoogset või oma omadustelt võimalikult sarnast toodet. Kui Ostja keeldub analoogse või kõige sarnasema toote vastuvõtmisest, kohustub Müüja tagastama Ostja poolt makstud raha 3 (kolme) tööpäeva jooksul, kui Ostja on teinud ettemaksu.

6.kaupade maksmise kord ja tingimused

6.1.Veebipoes www.wellshave.lt ja tellimuse vormil esitatud kaupade hinnad on esitatud eurodes koos tellimuse esitamise kuupäeval kehtiva käibemaksuga.

6.2. Ostja võib kauba eest tasuda elektroonilise pangandussüsteemi ja Paysera kaudu. Kauba eest sellisel viisil tasumisel luuakse e-pangasüsteemis makse vastavalt Ostja poolt tasutud tellimusele.

6.3. Ostja kohustub maksmisel viivitamatult tasuma kogu summa eseme(te) eest. Sellisel juhul, arvestades Müüja õigust vastavalt Tingimuste punktile 5.3, hakkab kaubapakett moodustuma ja algab kaupade üleandmise tähtaeg alles pärast kauba eest tasumise laekumist.

7.kaupade tarnimine

7.1. Toote(te) tellimisel võib Ostja valida toote(te) kohaletoimetamise viisi, st kasutada e-poe www.wellshave.lt poolt pakutavat kullerteenust või võtta kaup kätte Leedu postkontorist, Omniva ja LP Expres paki iseteenindusterminalidest.

7.2. Kauba üleandmise tingimused Ostjale:

7.2.1 Kauba tarnib Müüja või tema volitatud esindaja.

7.2.2 Ostja kohustub täpsustama kauba täpse tarnekoha, valides tellimuse esitamisel kohaletoimetamise teenuse. Aadressiks võib olla kodu, töökoht või muu aadress.

7.3. Kaupade kättesaamine iseteenindusautomaatidest LP Express, Omniva:

7.3.1 Kui Ostja ei soovi kinni pidada ajavaheajast, võib ta tellida kauba kättetoimetamise LP Expres, Omniva pakiautomaatidesse ja Leedu postkontorisse ning võtta kauba ise kätte talle sobival ajal.

77.4. Kauba vedu ostjale:

7.4.1 Kohaletoimetamise päeval toimetab kuller saadetise määratud aadressile. Kuller helistab Ostjale, et teavitada Ostjat oma saabumisaegadest.

7.5. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Juhul kui Ostja ei saa kaupa ise vastu võtta ja kaup on tarnitud märgitud aadressile ning vastab muudele Ostja poolt esitatud andmetele, ei ole Ostjal õigust esitada Müüja vastu mingeid nõudeid seoses kauba tarnimisega valele isikule.

7.6. Kohaletoimetamise tasu sõltub tarnekohast ja tellimuse summast.

7.7. Kauba võib kätte saada ainult tellimuse teinud isik või tellimuse esitamisel määratud isik. Kauba kättesaamisel tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass või uus juhiluba). Omniva või LP Expres pakiautomaadist kättesaamiseks on vaja kahte PIN-koodi.

7.8.Müüja tarnib kaubad Ostjale vastavalt kauba kirjelduses toodud tingimustele. Need tähtajad on ajutised ja neid ei kohaldata juhtudel, kui Müüjal ei ole kaupa laos ja Ostjat teavitatakse tellitud kauba puudumisest. Ostja nõustub ka sellega, et erandjuhtudel võib kauba tarne viibida ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei ole Müüja kontrolli all. Sellisel juhul kohustub Müüja võtma viivitamatult ühendust Ostjaga ja leppima kokku tarnetingimustes.

7.9. Müüja ei vastuta kauba üleandmise tähtaja rikkumise eest, kui kaup ei ole Ostjale üle antud või ei ole õigeaegselt üle antud Ostja süü tõttu või Ostjast mitteolenevate asjaolude tõttu.

7.10. Kauba Ostjale üleandmise ajal kontrollib Ostja koos Müüja või tema volitatud esindajaga saadetise ja kauba seisundit ning allkirjastab arve, veokirja või mis tahes muu üleandmis- ja vastuvõtudokumendi. Pärast seda, kui Ostja on allkirjastanud arve, konossemendi või muu saadetise üleandmise ja vastuvõtmise dokumendi või kauba kättesaamisel Leedu Posti, Omniva, LP Expres postkontoritest, loetakse, et saadetis on üle antud nõuetekohases seisukorras ja et kaubal ei ole kahjustusi, mis ei ole tingitud valmistamisveast ja kauba koostises ei ole vastuolusid (mida saab kindlaks teha välise kontrolliga). Kui ostja märkab, et tarnitud kaubasaadetise pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), et kaup on kahjustatud ja/või et kaup ei ole nõuetekohaselt kokku pandud, märgib ostja selle arvele, veokirjale või muule saadetise üleandmise ja vastuvõtmise dokumendile ning koostab müüja või tema esindaja juuresolekul vabas vormis tõendi saadetise ja/või kauba kahjustuste/erinevuste kohta. Kui ostja seda ei tee, on müüja vabastatud vastutusest ostja ees kauba mis tahes kahjustuste eest, tingimusel, et need kahjustused ei ole tingitud tootmisveast, ning kauba kokkupaneku mis tahes mittevastavuse eest, tingimusel, et selline mittevastavus on tuvastatav kauba väliskontrolli käigus.

8.toote kvaliteedi garantii.

8.1. iga veebipoes www.wellshave.lt müüdava toote omadused on kirjeldatud üldiselt veebipoes oleva toote kirjelduses.

8.2. Müüja ei vastuta selle eest, et veebipoes www.wellshave.lt esitatud kauba värvus, kuju või muud parameetrid ei pruugi vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile, mis on tingitud Ostja poolt kasutatava ekraani omadustest.

8.(3) Müüja annab teatavat liiki kaupade puhul kauba kvaliteedi garantii kindlaksmääratud ajaks, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused täpsustatakse asjaomase kauba kirjelduses.

8.4. Juhul, kui Müüja ei garanteeri teatud liiki kaupade kvaliteeti, kohaldatakse asjakohastes õigusaktides sätestatud garantiid.

8.5. Müüja ei paku kauba müügijärgset hooldust; Ostja suunatakse juhtumipõhiselt asjakohase müügijärgse teeninduskeskuse juurde.

8.6. Garantii ei hõlma teabekandjal olevaid andmeid. Andmete kadumise või taastamise kulud ei ole kaetud.

8.7. Kui seadusega kooskõlas on konkreetsele kaubale määratud teatav säilivusaeg, kohustub Müüja müüma sellist kaupa Ostjale nii, et Ostjal oleks reaalne võimalus seda kaupa enne säilivusaja lõppu kasutada.

9.kaupade tagastamine ja vahetamine

9.1. Leedu Vabariigi majandusministri 17. augusti 2001. aasta määruse NR. 697, mis on kinnitatud jaekaubanduse eeskirjadega, Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksiga ja muude Leedu Vabariigi kehtivate õigusaktidega, on ostjal õigus taganeda sidevahendi teel sõlmitud müügi- või teenuse osutamise lepingust, teatades sellest kirjalikult müüjale seitsme tööpäeva jooksul alates kauba üleandmise kuupäevast. Kui kauba üleandmisest on möödunud rohkem kui seitse (7) tööpäeva, kohaldatakse kauba tagastamisele Leedu Vabariigi majandusministri 29. juuni 2001. aasta määrust nr 217 "Kauba tagastamise ja vahetamise eeskirjade kinnitamise kohta". Parfümeeriat, kosmeetikat ja tualetitarbeid ei vahetata ega tagastata.

9.2.Kauba tagastamiseks peab Ostja kirjutama tagastamisavalduse, milles on märgitud tagastamise põhjused ja lisatud maksetõend, ning esitama selle koos tagastatud kaubaga.

9.3. Ostja võib kasutada õigust tagastada kaup 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates kauba talle üleandmise kuupäevast, teatades sellest Müüjale reeglite punktis 4.2 sätestatud korras.

9.4. Kaupade tagastamisel Ostjale tuleb järgida järgmisi tingimusi:

9.4.1. kaup peab olema kahjustamata; 9.4.2. tagastatud kaup peab olema originaalpakendis

9.4.3. kaup ei tohi olla kaotanud oma müügikõlblikku välimust (etiketid terved, kaitsekile ei ole maha rebitud jne); see ei kehti madala kvaliteediga kauba tagastamise kohta;

9.4.4. Tagastatav kaup peab olema samas seisukorras, nagu Ostja selle kätte sai;

9.4.5. Toote tagastamisel peate esitama ostudokumendi ja reeglite punktis 9.2 osutatud täidetud tagastamisdokumendi.

9.5. Kaup, mis ei ole Ostjat rahuldav kuju, suuruse, värvi, mudeli, täielikkuse tõttu (välja arvatud Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud erandid), võetakse Ostjalt vastu ja asendatakse 14 päeva jooksul alates kauba tagastamisest aadressile www.wellshave.lt.

9.6. Müüjal on õigus mitte vastu võtta Ostja tagastusi, kui Ostja ei järgi käesolevas artiklis sätestatud tagastamismenetlust.

9.7. Ostja võib tagastatud kauba saata oma valitud kulleri või Müüja kulleri kaudu. Kui kaup tagastatakse vastavalt eeskirjade punktis 4.2 määratletud õigusele, kannab kauba tagastamisega seotud kulud Ostja. Vale kauba, kirjeldusele mittevastava või ebakvaliteetse kauba tagastamise korral kohustub Müüja võtma sellise kauba vastu ja asendama selle sobiva või kvaliteetse kaubaga. Kui Ostja saadab kauba tagastamiseks või asendamiseks kauba puuduste tõttu või kauba parandamiseks või kontrollimiseks Müüjale, kannab kauba saatmise/tarnimise kulud Ostja. Kui müüja võtab kauba ostjalt vastu, arvatakse kauba saatmiskulud ostjale tagastatavast summast maha. Kui kauba tagasisaatmise kulud ületavad Ostjale tagastatavat summat, maksab Ostja selle summa 15 päeva jooksul vastavalt Müüja esitatud arvele.

10.kohustused.

10.1. Ostja vastutab täielikult registreerimisvormil esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita registreerimisvormil täpseid andmeid, ei vastuta Müüja selliste tegude tagajärgede eest.

10.2. Ostja vastutab oma sisselogimisandmete kolmandatele isikutele edastamise tagajärgede eest. Kui Müüja teenuseid kasutab isik, kes on sisse loginud e-poodi www.wellshave.lt kasutades Ostja andmeid, peab Müüja seda isikut Ostjaks. 10.3. Müüja on vabastatud igasugusest vastutusest, kui Ostja kannab kahju selle tõttu, et Ostja ei ole käesolevate tingimustega tutvunud, olenemata Müüja soovitustest ja kohustustest, kuigi Ostjale anti selleks võimalus.

10.4. Ostja vastutab veebipoe www.wellshave.lt kaudu tehtud toimingute eest.

10.5. Pooled vastutavad e-poe kaudu sõlmitud ostu-müügilepingu rikkumise eest Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

10.6. Kui Müüja veebipood www.wellshave.lt sisaldab linke teistele ettevõtetele, asutustele, organisatsioonidele või isikutele, ei vastuta Müüja nende ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või isikute esitatud teabe või nende tegevuse eest; Müüja ei jälgi, kontrolli ega esinda neid asutusi ja isikuid.

10.7. Veebipoes www.wellshave.lt sisalduvat tekstilist ja graafilist teavet on keelatud kasutada ja levitada meedias, muudel veebilehtedel ja muudel avalikel kommunikatsioonivahenditel ilma kirjaliku nõusolekuta.

11.ettevõtja võetud turundusmeetmed

11.1. Müüja võib omal äranägemisel algatada e-poes www.wellshave.lt erinevaid kampaaniaid.

11.2. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta kampaania tingimusi ja lõpetada kampaania ilma eelneva etteteatamiseta. Sellest olenemata jäävad ka kampaania lõpetamisel Müüja ja Ostja vahel kauba ostmise ajal tekkinud kohustused alles.

12.teabevahetus

12.1. Müüja saadab kõik teated Ostjale Ostja registreerimisvormil esitatud e-posti aadressile.

12.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüjale e-posti aadressile info@wellshave.lt.

13.lõppsätted

13.1. Käesolevad eeskirjad on koostatud vastavalt Leedu Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

13.2. Käesolevast eeskirjast tulenevate suhete suhtes kohaldatakse Leedu Vabariigi õigust. 13.3.Kõik käesoleva eeskirja rakendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras. Küsimuste korral võtke palun ühendust: telefon: +370 679 36029 E-post: info@wellshave.lt.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Paspaudę „sutinku“ arba toliau tęsdami naršymą svetainėje Jūs sutinkate su slapukų įdiegimu ir naudojimu. Savo sutikimą galėsite atšaukti bet kuriuo metu, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.