Iepirkuma noteikumi

Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi tiešsaistes veikalā

1.definīcijas

1.1. Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā - "Noteikumi") ir juridisks dokuments, kas nosaka Pārdevēja un Pircēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību, kā arī citus noteikumus saistībā ar preču iegādi un pārdošanu interneta veikalā www.welshave.lt.

1.2. Pārdevējs un interneta veikala www.wellshave.lt operators (turpmāk tekstā - "Pārdevējs") ir UAB Continent Bridge, Žirmūnų g. 67A , 09112 Vilnius, uzņēmuma kods 300591798, e-pasta adrese - info@wellshave.lt

1.3. Pircējs (turpmāk tekstā - "Pircējs") ir fiziska vai juridiska persona, kas iegādājas preces no www.wellshave.lt interneta veikala.

1.4. Pirkuma-pārdošanas līgums (turpmāk tekstā - "Līgums") ir starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais Preču līgums, kas sastāv no Preču pasūtījuma pieteikuma, kuru Pircējs iesniedz Pārdevējam, izmantojot Interneta veikalu, un Pirkuma-pārdošanas noteikumiem, ar periodiskiem grozījumiem un papildinājumiem.

2.vispārīgi noteikumi

2.1. Pircējam pirms jauna pasūtījuma apstiprināšanas ir jāizlasa Noteikumi un nosacījumi un par to jāizdara atzīme tīmekļa vietnē www.wellshave.lt, norādot paziņojumu "Esmu iepazinies ar Noteikumiem un nosacījumiem un piekrītu tiem". No šī brīža Noteikumi un nosacījumi kļūst par Pircējam un Pārdevējam saistošu juridisku dokumentu.

2.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus un nosacījumus, ņemot vērā normatīvo aktu prasības.

2.3. Visu informāciju par personas datiem, kas iesniegti Interneta veikalā, Pārdevējs apstrādā saskaņā ar apstiprinātajiem Personas datu apstrādes noteikumiem. Ar tiem var iepazīties tīmekļa vietnē www.welshave.lt sadaļā Privātuma politika.

3.pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšana

3.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs, izvēloties iegādājamo(-ās) preci(-es) un izveidojot iepirkumu grozu, norādot Pircēja datus (pasūtījuma informāciju), izvēloties maksājuma veidu, apstiprina pasūtījumu, noklikšķinot uz aktīvās saites "Pirkt" šis Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Pircēja un Pārdevēja saistības saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem ir pilnībā izpildītas.

3.2. Visi pirkuma līgumi, kas noslēgti starp Pircēju un Pārdevēju, tiek reģistrēti un saglabāti interneta veikala www.wellshave.lt datubāzē.

3.3. PVN rēķins tiek nosūtīts Pircējam pa e-pastu uz reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi.

4.pircēja tiesības un pienākumi

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā www.welshave.lt saskaņā ar Noteikumiem un pirkuma brīdī spēkā esošajiem Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

4.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no preču pirkuma līguma ar Pārdevēju (saskaņā ar "Preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, slēdzot līgumus, izmantojot saziņas līdzekļus", kas apstiprināti ar Ekonomikas ministra 2001. gada 17. augusta rīkojumu Nr. 258), rakstiski (pa e-pastu) paziņojot par to Pārdevējam, norādot atgriežamo preci un pasūtījuma numuru, ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no preces piegādes dienas, ja vien Pircējs nav sabojājis iepakojumu un tā aizsardzību.

4.(3) Pircējs var izmantot 4.2. punktā paredzētās tiesības tikai tad, ja preces nav bojātas vai būtiski izmainīts to izskats un tās nav lietotas.

4.4.Pircējam ir jāapmaksā un jāpieņem Preces saskaņā ar šiem Noteikumiem.

4.5. Klients apņemas nenodot trešajām personām savus pieteikšanās datus interneta veikalam www.wellshave.com. Ja Pircējs pazaudē savus pieteikšanās datus, viņam par to 2 darba dienu laikā jāinformē Pārdevējs.

4.6. Pircējs, izmantojot interneta veikala www.wellshave.lt pakalpojumus, apņemas ievērot šos Noteikumus un citus Pārdevēja noteiktos nosacījumus un nepārkāpt Lietuvas Republikā spēkā esošos tiesību aktus.

5.pārdevēja tiesības un pienākumi

5.1. Ja Pircējs mēģina graut interneta veikala www.wellshave.lt stabilitāti un drošību vai pārkāpj šos Noteikumus un citus savus kā Pircēja pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt šāda Pircēja tiesības izmantot interneta veikalu www.wellshave.lt vai izbeigt Pircēja reģistrāciju.

5.2. Ārkārtēju apstākļu gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pavisam pārtraukt interneta veikala www.wellshave.lt darbību bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam.

5.3.Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam, ja Pircējs, izvēloties Noteikumu un nosacījumu 6.2. punktā paredzēto apmaksas veidu, nesamaksā par Precēm 3 (trīs) darba dienu laikā.

5.4. Ja rodas neskaidrības par pasūtījumā sniegto informāciju, Pārdevējs sazinās ar Pircēju pa tālruni vai e-pastu. Piegādes termiņš sākas no dienas, kad sazinājies ar Pircēju. Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam, ja Pārdevējs nesazinās ar Pircēju 3 (trīs) darba dienu laikā.

5.5. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju izmantot interneta veikala www.wellshave.lt pakalpojumus saskaņā ar šajos noteikumos un interneta veikalā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

5.6. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātumu un tiesības uz viņa/viņas personiskās informācijas aizsardzību, kas norādīta interneta veikala www.wellshave.lt reģistrācijas veidlapā. Šī informācija var tikt izpausta tikai Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Pārdevējs to izmanto "Privātuma politikā" noteiktajos gadījumos.

5.7.Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi saskaņā ar šo Noteikumu un nosacījumu 7. (septītajā) punktā noteiktajiem nosacījumiem.

5.8.Ja būtisku apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt Pircējam pasūtīto preci, Pārdevējs apņemas piedāvāt analogu preci vai preci, kas pēc savām īpašībām ir pēc iespējas līdzīgāka. Ja Pircējs atsakās pieņemt analogu vai maksimāli līdzīgu preci, Pārdevējs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā atmaksāt Pircēja samaksāto naudu, ja Pircējs ir veicis priekšapmaksu.

6.preču apmaksas kārtība un termiņi

6.1. Preču cenas interneta veikalā www.wellshave.lt un pasūtījuma veidlapā ir norādītas eiro, ieskaitot PVN, kas ir spēkā pasūtījuma dienā.

6.2. Pircējs var samaksāt par Precēm, izmantojot elektroniskās bankas sistēmu un Paysera. Šādi norēķinoties par Precēm, e-banku sistēmā tiek izveidots maksājums saskaņā ar Pircēja apmaksāto pasūtījumu.

6.3. Pēc maksājuma veikšanas Pircējs apņemas nekavējoties samaksāt pilnu summu par preci(-ēm). Šādos gadījumos, ievērojot Pārdevēja tiesības saskaņā ar Noteikumu un nosacījumu 5.3. punktu, tikai pēc maksājuma par Precēm saņemšanas tiek uzsākta Preču pakas veidošana un sākas Preču piegādes termiņš.

7.preču piegāde

7.1. Pasūtot preci(-es), Pircējs var izvēlēties preces(-u) piegādes veidu, t.i., izmantot interneta veikala www.wellshave.lt sniegto kurjerpasta pakalpojumu vai saņemt preci Lietuvas pasta nodaļā, Omniva un LP Expres paku pašapkalpošanās termināļos.

7.2. Preču piegādes noteikumi Pircējam:

7.2.1 Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis.

7.2.2. Pircējs apņemas norādīt precīzu Preču piegādes vietu, pasūtīšanas brīdī izvēloties piegādes pakalpojumu. Adrese var būt dzīvesvieta, darbavieta vai cita adrese.

7.3. Preču saņemšana no pašapkalpošanās termināļiem LP Express, Omniva:

7.3.1 Ja Pircējs nevēlas ievērot laika intervālu, viņš var pasūtīt preču piegādi LP Expres, Omniva paku termināļos un Lietuvas pasta nodaļā un saņemt preces pats sev ērtā laikā.

77.4. Preču pārvadāšana Pircējam:

7.4.1 Kurjers piegādes dienā piegādā Sūtījumu uz norādīto adresi. Kurjers piezvana Pircējam, lai informētu Pircēju par savu ierašanās laiku.

7.5. Pircējs apņemas pats pieņemt preces. Gadījumā, ja Pircējs nevar pats pieņemt preces un preces ir piegādātas uz norādīto adresi un atbilst pārējiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējs nav tiesīgs celt nekādas pretenzijas pret Pārdevēju par preču piegādi nepareizam subjektam.

7.6. Piegādes maksa ir atkarīga no piegādes vietas un pasūtījuma summas.

7.7. Preces var saņemt tikai persona, kas veikusi pasūtījumu, vai persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī. Preces saņemšanas laikā jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība, pase vai jauna vadītāja apliecība). Lai saņemtu sūtījumu Omniva vai LP Expres terminālī, ir nepieciešami divi PIN kodi.

7.8.Pārdevējs piegādā Preces Pircējam saskaņā ar Preču aprakstos norādītajiem nosacījumiem. Šie termiņi ir provizoriski un netiek piemēroti gadījumos, kad Pārdevējam nav preču noliktavā un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču trūkumu. Pircējs arī piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par piegādes termiņiem.

7.9. Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņa pārkāpumiem, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

7.10. Piegādājot Preces Pircējam, Pircējs kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi pārbauda sūtījuma un Preču stāvokli un paraksta rēķinu, preču pavadzīmi vai jebkuru citu sūtījuma nodošanas un pieņemšanas dokumentu. Pēc tam, kad Pircējs ir parakstījis rēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma nodošanas un pieņemšanas dokumentu vai pēc preču saņemšanas Lietuvas Pasta nodaļā, Omniva, LP Expres pasta nodaļās, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir nodots atbilstošā stāvoklī un precēm nav bojājumu, kas nav saistīti ar preces izgatavošanas defektiem, un nav neatbilstību preces sastāvā (ko var konstatēt, veicot ārēju pārbaudi). Ja Pircējs pamana, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), ka preces ir bojātas un/vai preces nav pareizi samontētas, Pircējs to atzīmē rēķinā, pavadzīmē vai citā sūtījuma nodošanas un pieņemšanas dokumentā un Pārdevēja vai viņa pārstāvja klātbūtnē sastāda brīvas formas aktu par sūtījuma un/vai preču bojājumiem/neatbilstībām. Ja Pircējs to neizdara, Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības pret Pircēju par Preces bojājumiem, ja šādi bojājumi nav radušies ražošanas defekta dēļ, un par neatbilstību Preces montāžā, ja šādu neatbilstību var konstatēt, veicot Preces ārējo pārbaudi.

8.produkta kvalitātes garantija.

8.1. katra interneta veikalā www.wellshave.lt pārdotā produkta īpašības ir vispārīgi aprakstītas produkta aprakstā interneta veikalā.

8.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka preču krāsa, forma vai citi parametri interneta veikalā www.wellshave.lt var neatbilst faktiskajam preču izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā displeja īpašību dēļ.

8.(3) Pārdevējs noteiktiem preču veidiem uz noteiktu laiku sniedz preču kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi tiek norādīti attiecīgo preču aprakstos.

8.4.Gadījumā, ja Pārdevējs negarantē preču kvalitāti noteiktiem preču veidiem, tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

8.5. Pārdevējs nenodrošina preču pēcpārdošanas servisu; pircējs katrā atsevišķā gadījumā tiek nosūtīts uz attiecīgo pēcpārdošanas servisa centru.

8.6. Garantija neattiecas uz informācijas nesējos ietvertiem datiem. Garantija nesedz datu zuduma vai atjaunošanas izmaksas.

8.7.Ja saskaņā ar tiesību aktiem konkrētām precēm ir noteikts konkrēts derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas pārdot šādas preces Pircējam tā, lai nodrošinātu Pircējam reālu iespēju izmantot šādas preces pirms to derīguma termiņa beigām.

9.preču atgriešana un apmaiņa

9.1.Saskaņā ar Lietuvas Republikas ekonomikas ministra 2001. gada 17. augusta rīkojumu NR. 697 apstiprinātajiem Mazumtirdzniecības noteikumiem, Lietuvas Republikas Civillikumu un citiem Lietuvas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem, pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma vai pakalpojumu sniegšanas līguma, kas noslēgts, izmantojot saziņas līdzekļus, rakstiski paziņojot par to pārdevējam septiņu darba dienu laikā no preces piegādes dienas. Ja no preces piegādes dienas ir pagājušas vairāk nekā septiņas (7) darba dienas, preču atgriešanai piemēro Lietuvas Republikas ekonomikas ministra 2001. gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 217 "Par preču atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu". Parfimērijas, kosmētikas un tualetes piederumus nemaina un neatgriež.

9.2.Lai atgrieztu preci, Pircējam ir jāuzraksta atpakaļnosūtīšanas paziņojums, kurā jānorāda atgriešanas iemesli un jāpievieno maksājuma apliecinājums, un tas jāiesniedz kopā ar atgriezto preci.

9.3.Pircējs var izmantot tiesības atgriezt preci 7 (septiņu) darba dienu laikā no dienas, kad prece viņam piegādāta, informējot par to Pārdevēju Noteikumu 4.2. punktā noteiktajā kārtībā.

9.4. Atgriežot preces Pircējam, jāievēro šādi nosacījumi:

9.4.1. precēm jābūt nebojātām; 9.4.2. atgrieztajām precēm jābūt oriģinālajā iepakojumā

9.4.3. preces nedrīkst būt zaudējušas savu tirdzniecībai derīgo izskatu (neskartas etiķetes, nenoplēsta aizsargplēve utt.); tas neattiecas uz zemas kvalitātes preču atgriešanu;

9.4.4. atgrieztajām precēm jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tās saņēmis Pircējs;

9.4.5. atgriežot preci, jums jāuzrāda pirkuma dokuments un aizpildīts atgriešanas dokuments, kas minēts Noteikumu 9.2. punktā.

9.5. Preces, kas Pircējam nav apmierinošas formas, izmēra, krāsas, modeļa, komplektācijas dēļ (izņemot Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktos izņēmumus), tiek pieņemtas no Pircēja un nomainītas 14 dienu laikā no preču atgriešanas www.wellshave.lt.

9.6.Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro šajā pantā noteikto atgriešanas kārtību.

9.7. Pircējs var nosūtīt atpakaļ sūtīto preci ar paša izvēlēta kurjera vai Pārdevēja kurjera starpniecību. Gadījumā, ja preces tiek nosūtītas atpakaļ saskaņā ar Noteikumu 4.2. punktā noteiktajām tiesībām, preču atpakaļnosūtīšanas izmaksas sedz Pircējs. Gadījumā, ja tiek atgrieztas nepareizas preces, preces, kas neatbilst aprakstam, vai nekvalitatīvas preces, Pārdevējs apņemas saņemt šādas preces un aizstāt tās ar atbilstošām vai kvalitatīvām precēm. Preču nosūtīšanas/piegādes izmaksas, ja Pircējs nosūta preces Pārdevējam atpakaļ vai nomaiņai sakarā ar preču defektiem vai to labošanai vai pārbaudei, sedz Pircējs. Ja preces no Pircēja saņem Pārdevējs, preču nosūtīšanas izmaksas atskaita no Pircējam atmaksājamās summas. Ja preču atpakaļnosūtīšanas izmaksas pārsniedz Pircējam atmaksājamo summu, Pircējs samaksā šo summu 15 dienu laikā saskaņā ar Pārdevēja iesniegto rēķinu.

10.pienākumi.

10.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādīto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nav sniedzis precīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par šādas rīcības sekām.

10.2. Pircējs ir atbildīgs par sekām, kas rodas, ja viņa pieteikšanās dati tiek nosūtīti trešajām personām. 3. Ja Pārdevēja pakalpojumus izmanto persona, kura ir pieslēgusies interneta veikalā www.wellshave.lt, izmantojot Pircēja datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. 10.3. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības, ja Pircējs cieš zaudējumus tādēļ, ka Pircējs nav iepazinies ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, neraugoties uz Pārdevēja ieteikumiem un pienākumiem, pat ja Pircējam tika dota iespēja to darīt.

10.4. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot interneta veikalu www.wellshave.lt.

10.5. Puses ir atbildīgas par pirkuma un pārdošanas līguma, kas noslēgts, izmantojot interneta veikalu, pārkāpšanu Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

10.6. Ja Pārdevēja interneta veikalā www.wellshave.lt ir saites uz citiem uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām vai personām, Pārdevējs nav atbildīgs par šo uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu sniegto informāciju vai to darbību; Pārdevējs neuzrauga, nekontrolē un nepārstāv šīs iestādes un personas.

10.7. tiešsaistes veikalā www.wellshave.lt ietverto tekstuālo un grafisko informāciju ir aizliegts izmantot un izplatīt plašsaziņas līdzekļos, citās tīmekļa vietnēs un citos publiskās saziņas līdzekļos bez rakstiskas piekrišanas.

11.tirgotāja veiktie tirdzniecības pasākumi

11.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var ierosināt dažādas akcijas interneta veikalā www.wellshave.lt.

11.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt akcijas noteikumus un izbeigt akciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Neatkarīgi no tā, pat ja akcija tiek izbeigta, saistības, kas starp Pārdevēju un Pircēju radušās preču iegādes brīdī, paliek spēkā.

12.informācijas apmaiņa

12.1. Pārdevējs visus paziņojumus Pircējam nosūta uz e-pasta adresi, kas norādīta Pircēja reģistrācijas veidlapā.

12.2. visus paziņojumus un jautājumus Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi info@wellshave.lt.

13.nobeiguma noteikumi

13.1.Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

13.2.Attiecībām, kas izriet no šiem noteikumiem, piemēro Lietuvas Republikas tiesību aktus. 13.3. Visas domstarpības, kas rodas saistībā ar šo noteikumu īstenošanu, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni: +370 679 36029 E-pasts: info@wellshave.lt.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Paspaudę „sutinku“ arba toliau tęsdami naršymą svetainėje Jūs sutinkate su slapukų įdiegimu ir naudojimu. Savo sutikimą galėsite atšaukti bet kuriuo metu, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.